PSYKOTERAPI - parTERAPI -handledning - utbildning - coaching - kristerapi - BEARBETANDE SAMTAL - avslutningssamtal - stödsamtal - avlastning - krisstöd - sorg- & förlust-bearbetning - traumabehandling - suicidprevention - etik - chefsstöd - KONFLIKTHANTERING - GRUPPDYNAMIsK rådgivning - ARBETSLAGSUTVECKLING - utbrändhets- & utmattningsterapi - psykosocial arbetsmiljöanalys - rådgivning

 

 

 

Sedan hösten 2014 har PSYKOTERAPISÄLLSKAPET I STOCKHOLM AB överfört sin patientmottagning, handledning och utbildningsverksamhet dels till PLB psykoterapi & utbildning, leg.psykoterapeut Pia Litzell Berg, dels till Confidenta personkonsult, leg.psykoterapeut Claes-Otto Hammarlund. Man kan fortfarande gå i terapi till nedsatt pris inom ramen för vår verksamhet "PSYKOTERAPISÄLLSKAPETS ACADEMIA". Välkommen med din förfrågan!

 

 

PLB psykoterapi & utbildning har adress

Katarina Bangata 56. PIA LITZELL BERG kan nås på telefon 073 - 980 5992.

Klicka på länken för att kontakta PLB

Klicka på länken för att komma till PLB:s hemsida

confidenta/SALTSJÖBADENS PSYKOTERAPIMOTTAGNING har adress

Torggatan 23, 133 31 Saltsjöbaden (Saltsjöbadens Vårdcentral)

CLAES-OTTO HAMMARLUND kan nås på telefon 070 - 520 21 21

Klicka på länken för att få veta mer om psykoterapi

Klicka på länken för att kontakta oss .

klicka på länken för att komma till hemsidan

klicka på länken för att få vägbeskrivning

aktuellt

Terrorns mål är att skapa rädsla

Myndigheternas uppgift efter terrorhandling är först och främst att visa lugnt uppträdande och att återställa känslan av normalitet.

Om officiella företrädare framstår som rädda / skakade leder det till att terrorhandligens skadeverkningar blir mångfaldigt ökade.

En terrorist med bombbälte kanske tar 50 personer med sig i döden men den största skadan är att 50 miljoner människor känner att det lurar en terrorist bakom nästa hörn och anpassar sitt liv efter det. Rädslan leder till att misstänksamhet, misstro och konspirationsteorier ökar.

 

Aktuellt

 

Foto: stock.xchng

Vid våra mottagningar kan man gå i psykoterapi, både individuellt, par och familjer

 

Vi erbjuder kurser och utbildningar.

 

Vi erbjuder även handledning och konsultation inom områdena gruppdynamik, psykosocialt arbete, psykoterapi och näraliggande ämnesområden, för personer och grupper verksamma inom t.ex. psykiatri, boendestöd, individ- och familjeomsorg m.fl.

Vi erbjuder även coaching för chefer och ledare på olika nivåer.

 

 

 

Sidan uppdaterad
2016-02-08


0505008