Vill ni bli familjehem?

Är det så att ni funderar på att bli ett så kallat familjehem? Kanske ni känner att ni kan erbjuda ett tryggt familjehem till unga som behöver det? Om ni bor i Dalarna kan ni bli det via Curmitisgruppen Familjehem. Hur just er familj ser ut spelar inte så stor roll, så länge ni har möjlighet att ge trygghet, omsorg och kärlek samt en stabil vardag. Dock är det en del krav som ställs på personer som vill bli familjehem. Ingen i familjen får förekomma i polisens brott-och misstankeregister. Ni får inte heller finnas i Försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register de senaste fem åren eller i socialregistret. Utöver dessa krav så måste ni ha minst ett ledigt sovrum att erbjuda det placerade barnet. Samt att ni givetvis har en stabil inkomst samt tid för alla möten.

Satsa på att vara ett familjehem

Om ni känner att ni kan passa in att vara ett bra hem och familj för ett barn eller en ungdom så kan ni skicka en intresseanmälan till Curmitisgruppen Familjehem. Om ni blir valda att bli ett familjehem så kan ni välja att gå deras grundutbildning som heter ”Ett Hem Att Växa I”. Det kan vara bra att gå den för det underlättar för att det ska bli en så bra placering som möjligt. Som familjehem får ni även en genomförandeplan som det heter och det är en slags beskrivning av uppdraget och behovet. Denna utgår från den vårdplan som det placerade barnet har. Om ni behöver råd och stöd under tiden som familjehem så får ni givetvis det. Om ni vill veta mer om hur det går till att vara ett hem, besök Curmitisgruppen.